Ontdekken wat jouw perfecte job is? Volgens deze methode moet je terugkijken naar je kindertijd.

“Als kind heb je een onbewuste voorkeur voor bepaalde spellen of speelgoed omdat die een beroep doen op een sterke karaktereigenschap of talent van je,” steekt Danielle Krekels van wal. “Vroeger zei men: ‘Laat je kind met Lego spelen, dan wordt het creatief.’ Dat is een grote misvatting. Kinderen spelen niet met Lego om creatief te worden, maar kinderen spelen met Lego omdat ze al creatief zijn. Het zit in de aard, in het karakter van het kind om zich creatief bezig te houden en het spelen met Lego is daar een uiting van.”

“Het is echter niet zo dat je interesses als kind leiden naar één specifiek beroep,” nuanceert Krekels meteen. “Het is bijvoorbeeld niet omdat een kind graag doktertje speelt, dat het sowieso een goeie dokter zou worden in het beroepsleven later. Als een kind graag doktertje speelt, kan het bijvoorbeeld betekenen dat het graag controle heeft over zaken, graag gezag heeft of graag zorgt voor mensen, karaktereigenschappen die in veel beroepen van pas kunnen komen.”

Iedereen heeft meerdere kerntalenten. “Er komen soms mensen bij me langs, die denken dat ze geen talenten hebben. Vooral pubers die vaak onzeker zijn, denken dat ze nergens goed in zijn. Ze kunnen niet voetballen of tekenen. Maar dat zijn competenties. Talenten heeft iedereen!”

Veel mensen verwarren talenten met competenties, maar volgens Krekels is er een wezenlijk verschil tussen de twee: “Kerntalenten zeggen iets over aanleg. Ze geven aan of je over de intrinsieke motivatie en de achterliggende persoonlijkheid beschikt om iets al dan niet graag te doen. Competenties zijn dan de vaardigheden die je ontwikkelt, liefst op basis van je sterke kerntalenten. Je kan bijvoorbeeld een talent hebben om te tekenen, maar als je nooit tekent, zal het nooit een competentie worden.”

Het is Krekels’ droom om mensen te tonen waar hun sterktes en zwaktes liggen. “Pas daarna kunnen ze levenslang positieve en duurzame keuzes maken.”

Lees hier het hele artikel, dat gepubliceerd is op Bloovi.