Werkgroepen

De werkgroepen zijn een invulling van de doelstelling van de beroepsvereniging: elkaar ondersteunen en zorg dragen voor verdere professionele ontwikkeling.

Tijdens de ledenbijeenkomsten worden actuele thema’s door de leden ingebracht en met elkaar besproken. Vervolgens kan de vergadering ertoe besluiten om een werkgroep samen te stellen, die met het betreffende thema aan de slag gaat. De werkgroep wordt samengesteld uit leden die vrijwillig hun expertise willen inzetten voor het betreffende thema.