De mens is van nature een lui en hebzuchtig wezen, zo geloven we maar al te graag. En dit beeld hebben we vooral van anderen, van mensen die we niet persoonlijk kennen. Maar een nieuwe generatie van psychologen en economen denkt daar heel anders over. Hun baanbrekende onderzoek vormt de basis voor een revolutie in de zorg en het onderwijs, op kantoor en op de Zuidas. 

Rutger Bregman houdt in dit artikel een uitgebreid pleidooi voor de intrinsiek gemotiveerde mens en stelt dat het tijd wordt dat bedrijfsmodellen en wetgeving gestoeld gaan worden op dit mensbeeld. 

Maar wat zorgt ervoor dat mensen hun intrinsieke motivatie gaan gebruiken? 

We weten vanuit de KernTalentenmethode dat intrinsieke motivatie per persoon flink kan verschillen. De een raakt gemotiveerd van competitie, terwijl een ander daar juist van afhaakt. Sommige mensen werken graag samen in los verband terwijl anderen pas enthousiast worden als zij met een groepje gezamenlijk aan een doel mogen werken en je juist van elkaar afhankelijk bent om het doel te bereiken. Weer anderen worden enthousiast als ze een onderwerp tot op de bodem uit mogen spitten, en anderen raken gemotiveerd als ze van veel onderwerpen een beetje mogen leren en ze die onderwerpen met elkaar mogen verbinden.

 (Her)Ken jij de intrinsieke motivatie van je medewerkers of die van jezelf? 

Het artikel van Rutger Bregman is gepubliceerd bij De Correspondent.