De juiste mens op de juiste plek. Dat is de basis voor gezond werken. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Hoe begeleid je bijvoorbeeld iemand naar goed passend werk? Of voorkom je dat hij een burn-out krijgt? Soms zijn de gebruikelijke persoonlijkheidstesten te onnauwkeurig. In België is daarvoor de KernTalentenanalyse ontwikkeld.

De Vlaamse recruiter Danielle Krekels destilleerde uit meer dan 10.000 selectiegesprekken 23 zogenoemde ‘KernTalenten’. Een KernTalent is een combinatie van aard, potentieel en intrinsieke motivatie. Die talenten liggen in de kindertijd al vast en blijken bij volwassenen van grote voorspellende waarde.

De in totaal 23 KernTalenten kennen ieder de score klein, half of sterk. Zo ontstaat een veel grotere differentiatie en nauwkeurigheid dan bij andere systemen. Geen vaste persoonlijkheidstypes, enkel combinaties van mogelijke scores die per geval te duiden zijn. Dit maakt de uitslag genuanceerd, herkenbaar en accuraat, zelfs voor bijzondere gevallen als hoogbegaafden of hoogsensitieve personen. In totaal zijn er 94 miljard combinaties mogelijk, waardoor ieder mens zijn eigen profiel heeft.

Gevaar op burn-out of bore-out is met een KernTalentenanalyse concreet te duiden. Kleine KernTalenten veel of vaak moeten gebruiken, kost veel energie. Ook al is iemand er best goed in en krijgt hij er zelfs complimenten voor. Dit energieverlies kan uiteindelijk tot burn-out leiden. Bore-out ontstaat als iemand niet minstens 70 procent van zijn sterke KernTalenten kwijt kan in zijn werk. Mensen met veel sterke KernTalenten lossen dit vaak op met een serieuze hobby of sport naast hun werk.

In een re-integratieproces is het van belang de kleine KernTalenten te ontzien. Voor sommige mensen valt administratief werk of een chaotische omgeving daaronder. Het veelgebruikte motto ‘met eenvoudig werk re-integreren’ heeft dan een averechts effect. Soms is moeilijker werk juist de sleutel naar gezond werk. Zo valt er voor iedereen een traject op maat te maken dat op grote medewerking van de betrokkene kan rekenen.

Lees hier het hele artikel, dat in het Vakblad Arbo heeft gestaan.

Het artikel is geschreven door Frans Corten, de KernTalentenanalist die de methode naar Nederland haalde.