Het ontvangen van de uitslag van de KernTalentenconstellatie is voor een kandidaat een feest van herkenning en meestal ook erkenning. “Ja, dit is wie ik ben en dat is inderdaad wat ik graag doe”, is een veel gehoorde uitspraak. Het proces van het omarmen van de eigen KernTalenten of anders gezegd omarming van jezelf is op dat moment in gang gezet. Een persoonlijk proces dat eenieder op zijn/haar eigen wijze doorloopt.

Niet zelden loopt de kandidaat aan tegen zijn eigen belemmerende overtuigingen op identiteitsniveau. Overtuigingen die gaande weg het leven zijn ontstaan door opvoeding, ervaringen op school of werk, de cultuur waarin men is opgegroeid enzovoorts.

In dit artikel van Ageeth van der Velden staat een voorbeeld uit de praktijk over de KernTalenten die gaan over competitiviteit.