De huidige crisis creëert een enorme shift op de arbeidsmarkt. Baanverlies, uitval door stress, nieuwe loopbaanvragen, onzeker toekomstperspectief – kwesties waar een groot deel van werkend Nederland mee te kampen heeft.

Beroepsverenigingen Noloc en Oval doen in dit persbericht een beroep op het Ministerie van SZW om subsidieregelingen voor werknemers en werkzoekenden te verruimen, zodat men juist in deze tijd kan worden bijgestaan om de schade door baanverlies en onzekerheid te beperken. KTAN onderschrijft deze oproep van harte.