Dé grote meerwaarde van de KernTalenten is het duurzame, individuele profiel dat een analyse oplevert. Om dit persoonlijke inzicht te krijgen vergt de methode een intensieve één-op-één analyse. Hoe doe je dat in Corona-tijden en de 1,5 meter-samenleving?

Gelijk toen de intelligente lockdown van start ging, hebben de KernTalenten-analisten gekeken naar online mogelijkheden om de analyses door te laten gaan. De ervaring van analisten die op afstand werken en cliënten all over the world bedienen, heeft de rest geholpen om de methode net zo adequaat en gedegen in te zetten als voorheen.

Zoom, Teams, Skype, Bluejeans – verschillende programma’s om te videobellen zijn ingezet om het contact met cliënten aan te gaan. In eerste instantie ging de ervaringsuitwisseling met name over effectiviteit en veiligheid. Later kwamen hier aanvullende tools en aanpak bij. De ene analist last wat meer pauzes in, de ander zet de technische middelen ook in om de terugkoppeling van KernTalenten te visualiseren.

De KernTalentenanalisten zijn doorgaans erg mensgericht ingesteld en missen de interactie met cliënten in dezelfde fysieke ruimte. Het online contact wordt wel door iedereen als toereikend ervaren om een goede analyse te maken. De methode blijkt dus corona-bestendig en de analisten werken ook nu veilig en gedegen voor hun én uw veiligheid.